english flag en
serbian flag sr

Uslovi korišćenja

1. Generalne informacije

Ovi uslovi korišćenja definišu način na koji MyDearDiary treba biti korišćen. MyDearDiary je online dnevnik koji omogućava korisnicima da pišu svoje priče i da vode svoj dnevnik. Ako se korisnik ne pridržava uslovima korišćenja koje je propisao MyDearDiary, mi zadžavamo pravo da blokiramo ili obrišemo datog korisnika. MyDearDiary zadžava pravo da menja uslove korišćenja u bilo kom momentu. MyDearDiary će obavestiti korisnike o novim uslovima korišćenja. Nastavljanjm korišćenja vašeg naloga slažete se sa navedenim uslovima korišćenja.

2. Nalog korisnika

Da bi ste koristili MyDearDiary, od korisnika se zahteva da ima pritup (email adresi , lozinki i opciono PIN kodu ). korisnik mora odmah da obavestiti MyDearDiary ako postoje bilo kakvi znaci zloupotrebe njegovog/njenog naloga od strane trećih lica. MyDearDiary nece nikada tražiti lozinku korisnkika. Korinsik je upoznat da preuzima punu odgovornost za posledice od bilo kakve zloupotrebe ili štete ako treća lica dođu u posed njegovog/njenog naloga. Korisnik treba da bude upoznat da je odgovoran za svoj nalog.

3. Hakovanje

Korsinici ne smeju da namecu nerazumno opterecenje na infrastrukturu MyDearDiary-a ili da modifikuju sadržaj MyDearDiary-a ili da bilo kako utiču na rad samog MyDearDiary-a. Dalje svako napad (elektronski, softverski kao sto je hakovanje, virusi ,Trojanski konji) je strogo zabranjen.

4. Pristupačnost Aplikaciji

Neprekidno korišćenje ili pristupačnost MyDearDiary servisima nije moguće garantovati. Održavanje sistema ili ostali tehnički problemi koje MyDearDiary ne može kontrolisati mogu dovesti do trenutnog prekida u korišćenju MyDearDiary usluga. Ali MyDearDiary i njegovo osoblje će dati sve od sebe kako bi korisnicima pružio maksimalnu pristupačnost. Da bi korisnik mogao da iskoristi punu uslugu koju pruža MyDearDiary , korisnik mora da poseduje najnoviju verziju Web pretraživača. Ako korisnik koristi neku od zastarelih verzija MyDearDiary ne može garantovati da svi servisi mogu funkiconisati bez poteškoća.

5. Cena

korišćenje MyDearDiary servisa je trenutno besplatno i ne naplaćuje se. Ali MyDearDiary zadržava pravo da u budućnosti promeni ili uvede način plaćanja svojih usluga.

6. Zaštita i privatnost podataka

Svi detalji vezani za zaštitu podataka se nalaze u delu Privatnos podataka

7. Sigurnost podataka

Uprkos čestom pravljenju kopija podataka, MyDearDiary ne može izbaciti mogućnost gubljenja podataka. Pogotovo od prirodnih katastrofa ili od kriminalnih aktivnosti trećih lica. MyDearDiary zbog toga neće biti odgovoran za gubitak podataka.

8. Brisanje korisničkih naloga

Ako korsinik poželi da više ne koristi MyDearDiary servis , on/ona može obrisati svoj nalog i istim činom prekinuti korisnički ugovor u bilo koje vreme. MyDearDiary zadžava pravo da obriše nalog korinika koji nije koristio MyDearDiary servis duže od 12 meseci.

9. Final provisions

If an individual provision of this agreement is or becomes completely or partially invalid, the validity of the other provisions shall remain unaffected. Place of jurisdiction is the domicile of the provider